Privacy Policy

Op alle werkzaamheden die Drukkerij Holland verricht, zijn de Algemene Voorwaarden van Drukkerij Holland van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd op 02-07-2019 onder nr. 41/2019 ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam. Zie de website: drukkerijholland.nl

Op alle werkzaamheden die Decaprint verricht, zijn de Algemene Voorwaarden van Decaprint van toepassing. Zie de website: decaprint.nl

© 2024 Veezel© - alle rechten voorbehouden